HROZBA MEDZINÁRODNEJ STABILITY, kniha prof. Bondarenko, DrSc.

-

  

Kniha „Threats to world stability. Aspects of the issue“  autorom ktorej je prof.Bondarenko Igor, DrSc. Vice-prezident Medzinárodnej Antiteroristickej únie, člen Rady Európy, Vice-prezident Celosvetovej Akadémie Vied Komplexnej Bezpečnosti, predseda predstavenstva Všekozáckeho zväzu Slovenska.  Prostredníctvom knihy si autor kladie za cieľ konkrétnejšie definovať a prehĺbiť poznatky a pozadie vzniku vybraných javov z oblasti medzinárodného terorizmu a medzinárodnej bezpečnosti a zároveň oboznámiť s širšou problematikou aj čitateľskú verejnosť. Menovite sa kniha zaoberá problematikou prostriedkov, ktoré sa v súčasnosti využívajú v oblasti medzinárodného terorizmu: kyber-zločin, medzinárodný terorizmus v jeho širšom chápaní, otázka súčasného pirátstva, tematika silovej a právnej zločinnosti pri odcudzovaní spoločností.  

Autor knihy vníma  hrozbu terorizmu ako najaktívnejšie ohrozenie súčasného relatívne pokojného stavu sveta, zlomovým bodom vývoja ktorého sa stal teroristický akt 11 septembra 2011 v USA. Jav terorizmu, prelínajúci sa históriou ľudstva ako tenká červená čiara kopíruje svetový vývoj a svojou životaschopnosťou jasne dáva najavo, že boj prosti terorizmu je hlboko kolmplexná otázka vyžadujúca na jeho zastavenie súčinnosť všetkých zložiek štátu - silovej, zákonodarnej a občianskej roviny rovnako ako otázku spojenia teoretickej oblasti - výchova spoločnosti, organizovanie kultúrnych podujatí a výchovných podujatív v prepojení s praktickým chodom spoločnosti - organizáciou výkonu moci a kontorlnej zložky štátu. Terorizmus aktívne sleduje a využívava vo svoj prospech nedostatky chodu spoločnosti - či sa jedná rovinu ekonomickú, politickú alebo náboženský život. Autor komplexne prechádza vrstvami javu terorizmu a poukazuje na jeho konkrétne realizácie v rôznych podsobách. Ukazuje štruktúru aktivít, príčiny a následne definuje možné najlepšie riešenie, aplikovateľné na potlačeneie, resp zamedzenie vzniku živných podmienok pre vznik daného javu. 

V prípade záujmu bude tlačená verzia knihy k dispozícii po 1.7.2013

 

„Berúc do ohľadu ekonomické faktory pôsobiace na vznik terorizmu, učenci upozorňujú, že ekonomická kríza skutočne negatívne ovplyvnila záujmy strednej sociálnej vrstvy. Dôsledkom tohto momentu vyčlenené skupiny obyvateľstva svojím konaním vytvárajú politickú nestabilnosť. Hovoríme o masových demonštráciách – štrajkoch, protestných mítingoch, manifestácií blokujúcich logistické magistrály. Ako živná pôda pre akcie a idei teroristov zohráva funkciu mládež, v rámci ktorej existuje pomerne vysoká úroveň nezamestnanosti. Okrem toho, nedostatočná pozornosť vládnucich voči problémom mladých ľudí spôsobuje, že mládež rozširuje rady teroristov“

„Threats to world stability. Aspects of the issue“

Prof. Igor Bondarenko, DrSc.    Počet obrázkov v galérii (0)
späť na zoznam galérií
<< na začiatok  < predošlá    1    nasledujúca >  na koniec >>

Naši partneri

Aircraftgallery.eu http://tshr.msk.ru/ http://mkrf.ru/ http://en.rah.ru/ http://www.antiterunity.org/ http://www.adc.edb.sk http://www.svu.sk http://www.mmoma.ru/ http://www.vnukovo.ru/ http://wwww.aeroflot.ru/ http://www.vankb.ru/ http://www.spetsneftegaz.ru/ Aircraftgallery.eu culturalprofiles.net

Novinky

22.06.2016-22.07.2016 JUN 22, na strane človeka JUN 22, na strane človeka...